Warunki Finvest Group

Poniżej przedstawiamy Warunki, na bazie których Finvest Group Sp. z o.o. (dalej: Finvest Group) prowadzi działalność w swoich portalach i serwisach.

Polityka Prywatności

Obowiązek Informacyjny

Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Finvest Group opisuje, jak są chronione i przetwarzane dane osobowe użytkowników działań prowadzonych przez Finvest Group. Wskazuje na metody zapewnienia prywatności użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r., znane jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), które dotyczy ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, a także uchyla dyrektywę 95/46/WE;
 • Ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.;
 • Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.;
 • Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 r.

Finvest Group gwarantuje bezpieczeństwo korzystania poprzez stosowanie zabezpieczonego połączenia. Wszelkie przesyłane i otrzymywane informacje są traktowane jako poufne.

Jakie dane gromadzi Finvest Group

Informacje osobiste obejmują różne dane, które umożliwiają identyfikację danej osoby. W przypadku Finvest Group, zbieranie i przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się przez formularze kontaktowe lub rejestracyjne. Do kategorii danych osobowych zbieranych przez Finvest Group należą: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika.

Finvest Group gromadzi zapytania wysyłane do serwera bez przypisywania ich do konkretnych Użytkowników, co oznacza, że nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych w tym procesie. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http/https, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http/https;
 • kodu odpowiedzi http/https;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do strony należącej do Finvest Group nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http/https.

W jaki sposób Finvest Group wykorzystuje cookies

Finvest Group wykorzystuje technologię cookies (ciasteczka), czyli niewielkie pliki informacyjne zapisywane na urządzeniach Użytkowników podczas korzystania z serwisu. Cookies nie służą do pobierania danych osobowych lub adresowych, ani innych informacji poufnych z komputera Użytkownika. Ich głównym celem jest identyfikacja profilu zainteresowań Użytkownika.

Zastosowanie cookies ma na celu zapewnienie sprawnego działania portali i serwisów Finvest Group, gromadzenie anonimowych statystyk, które pomagają w analizie wykorzystania treści oraz dostosowywanie prezentowanych informacji i reklam do preferencji Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość decydowania o sposobie zapisywania cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień lub preferencji w swojej przeglądarce internetowej. Standardowe ustawienia większości przeglądarek pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z portali i serwisów Finvest Group, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie cookies zgodnie z konfiguracją swojej przeglądarki. Istnieje również opcja korzystania z portali i serwisów bez wykorzystania cookies, lecz może to ograniczyć dostępność niektórych ich funkcji.

W ramach portali i serwisów Finvest Group wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia portalu lub serwisu Finvest Group lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z portali i serwisów Finvest Group;
 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portali i serwisów Finvest Group;
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • własne – zamieszczane przez portale i serwisy Finvest Group;
 • zewnętrzne – pochodzące z witryny zewnętrznej niż portale i serwisy Finvest Group.

W portalach i serwisach Finvest Group wykorzystywane są również pliki cookies innych podmiotów, jak np. narzędzie Google Analytics. Jest to niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej analizy preferencji Użytkownika portali i serwisów Finvest Group.

Więcej o cookies: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników portali i serwisów Finvest Group jest Finvest Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000758369, NIP: 5252770941, REGON: 381845995, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł.

W jakim celu i jak długo przetwarzane są Twoje dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników portali i serwisów Finvest Group, którzy kontaktują się za pośrednictwem formularzy kontaktowych, są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania. Takie przetwarzanie danych trwa tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta.

Z kolei dane osobowe Użytkowników, którzy wypełniają formularze rejestracyjne w portalach i serwisach Finvest Group, są przetwarzane w celu rejestracji i umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniach i kampaniach. Te dane są przechowywane przez okres konieczny do zapewnienia pełnego uczestnictwa Użytkownika w wydarzeniach i kampaniach portali i serwisów. Dodatkowo, dane Użytkowników zarejestrowanych do udziału w wydarzeniach i kampaniach portali i serwisów są przetwarzane przez okres wymagany do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń związanych z ich uczestnictwem.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Użytkownik portalu lub serwisu Finvest Group ma szereg praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, które zostały udostępnione poprzez formularz kontaktowy lub rejestracyjny. Do tych praw należą: dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Ponadto, Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli mają zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania ich danych osobowych przez Finvest Group.

Wszelkie zapytania dotyczące danych osobowych lub polityki prywatności można kierować na adres email administratora Finvest Group: info@finvest.group.

Kto jeszcze ma dostep do Twoich danych osobowych

Podczas procesu rejestracji w portalu lub serwisie Finvest Group, Użytkownicy mają możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez podmioty zewnętrzne, inne niż Finvest Group. W przypadku wyrażenia takiej zgody, dane osobowe są przetwarzane przez te podmioty zgodnie z warunkami określonymi w wyrażonej zgodzie.

Należy zaznaczyć, że Finvest Group nie przekazuje danych osobowych Użytkowników portali i serwisów Finvest Group żadnym podmiotom trzecim, w tym nie udostępnia ich poza granice kraju.

Dane osobowe Użytkowników mogą być jednak przekazywane podmiotom trzecim w celach takich jak korzystanie z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienie wsparcia prawnego, czy korzystanie z serwisów IT. W kontekście użytkowników zarejestrowanych w Finvest Group, dane mogą być również udostępnione w celu obsługi procesu rejestracji oraz organizacji wydarzenia i kampanii, co obejmuje usługi poczty elektronicznej, wsparcie prawne, IT, a także obsługę techniczną, księgową i transportową.

Ponadto, dane osobowe Użytkowników Finvest Group mogą być udostępniane organom nadzorującym przestrzeganie prawa, innym organom administracji publicznej, policji oraz innym służbom, zgodnie z obowiązującym prawem, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika. Udostępnienie takie odbywa się na żądanie wymienionych organów.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator portali i serwisów Finvest Group zastrzega możliwość dokonywania zmian w Polityce Prywatności, aby zapewnić jej aktualność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Modyfikacje mogą być także wynikiem ewolucji w technologii, metodach, celach lub prawnych podstawach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Aktualizacja Polityki Prywatności: 25.11.2023


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzach rejestracyjnych Finvest Group oraz danych osobowych utrwalony we wszelki inny sposób, a udostępnionych w związku z udziałem w wydarzeniach i kampaniach Finvest Group jest Finvest Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000758369, NIP: 5252770941, REGON: 381845995, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z portali i serwisów Finvest Group takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, numer telefonu lub inne dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych stronach i urządzeniach, które używane są podczas korzystania z naszych usług oferowanych w ramach Finvest Group.

Udostępnione dane osobowe, w tym zwłaszcza dane udostępnione w formularzach rejestracyjnych Finvest Group przetwarzane są w celu:

 • zarejestrowania i udziału w wydarzeniach i kampaniach Finvest Group;
  • przetwarzanie danych ma miejsce przez okres niezbędny do zapewnienia udziału w wydarzeniu lub kampanii Finvest Group;
  • przetwarzanie danych osobowych osób, które zarejestrowały swój udział w wydarzeniu lub kampanii Finvest Group, ma miejsce przez czas niezbędny do zaspokojenia ewentualnych roszczeń;
 • przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących działalności administratora danych osobowych, w tym do przesyłania tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym e-mail, sms oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych, przez okres niezbędny dla zapewnienia najwyższej jakości usług administratora danych osobowych.
 • przekazywania Powiadomień Mailowych stanowiących zestaw informacji o usługach i towarach przygotowanych przez Finvest Group oferowanych przez podmioty z rynku usług finansowych (w tym także inwestycyjnych), towarów luksusowych, motoryzacyjnego, nieruchomości, edukacyjnego, technologii IT.

Dane osobowe udostępnione we wszelki inny sposób w związku z udziałem w wydarzeniach i kampaniach Finvest Group, przetwarzane są w celu informowania o wydarzeniach i kampaniach Finvest Group, zamieszczania relacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych, przekazywania materiałów prasowych do mediów, a także reklamowania wydarzeń i kampanii Finvest Group oraz innych przyszłych działań organizowanych lub współorganizowanych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez okres niezbędny dla zapewnienia najwyższej jakości usług Administratora danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w związku z realizacji powyżej wskazanych celów. Powierzenie może w szczególności dotyczyć korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi marketingowej, zapewnienia obsługi prawnej, korzystania z serwisu IT, a także zapewnienia obsługi technicznej, księgowej oraz transportowej. Dane osobowe mogą być powierzane wyłącznie podmiotom deklarującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie lub gdy przepisy zobowiązują do przekazania danych bez uprzedniego żądania, jednak nigdy w innym przypadku.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Podmiot danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapytania dotyczące danych osobowych można kierować na adres email administratora Finvest Group: info@finvest.group.


ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Finvest Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000758369, NIP: 5252770941, REGON: 381845995, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

Niniejsze Zasady stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na korzystaniu z udostępnionych w ramach portali i serwisów Finvest Group funkcjonalności.

Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

 • komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”, JavaScipt oraz połączenie z siecią Internet,
 • poprawnie skonfigurowane urządzenie mobilne z włączoną obsługą plików „cookies”, JavaScript oraz z dostępem do transmisji danych i sieci komórkowej.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszych Zasadach może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Usługodawca ma prawo powiadomić o nich Użytkowników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Zasadami może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych w oparciu o niniejsze Zasady dokonuje się na podstawie prośby Użytkownika o usunięcie jego danych. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku Użytkownika, Usługodawca usuwa Dane Osobowe Użytkownika z bazy danych Usługodawcy, o ile takie dane zostały zapisane.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Funkcjonalności Portali i Serwisów Finvest Group

W portalach i serwisach Finvest Group dostępne są następujące funkcjonalności:

 • możliwość uzyskania informacji na temat przedmiotu działalności oraz usług świadczonych przez Usługodawcę;
 • możliwość zamówienia nieodpłatnej Usługi Powiadomień Mailowych polegającej na dostarczaniu specjalnie przygotowanego dla Użytkowników zestawu informacji o usługach i towarach oferowanych przez podmioty z rynku usług finansowych (w tym także inwestycyjnych), towarów luksusowych, motoryzacyjnych, nieruchomości, edukacyjnego, technologii IT przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
 • możliwość zgłoszenia udziału w wydarzeniach i kampaniach organizowanych przez Usługodawcę;
 • możliwość zgłoszenia udziału w działaniach i konkursach organizowanych przez Usługodawcę.

W celu korzystania z Usługi Powiadomień Mailowych należy w formularzu rejestracyjnym wpisać swój adres poczty elektronicznej i zaznaczyć okienko z oświadczeniem: „Chcę nieodpłatnie otrzymywać Powiadomienia Mailowe stanowiące zestaw informacji o usługach i towarach przygotowanych przez Finvest Group oferowanych przez podmioty z rynku usług finansowych (w tym także inwestycyjnych), towarów luksusowych, motoryzacyjnego, nieruchomości, edukacyjnego, technologii IT. Umożliwiono mi zapoznanie się z zasadami świadczenia usług drogą elektroniczną.”

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca informuje, że Usługa Powiadomień Mailowych stanowi zamówioną informację handlową w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Powiadomień Mailowych, wysyłając wiadomość e-mail o treści „Rezygnuję z subskrypcji” na adres info@finvest.group.

Reklamacje

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się poniższe zasady.

Użytkownikom portali i serwisów Finvest Group przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem portali i serwisów. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie na adres Usługodawcy: Finvest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Portalu/Serwisu Finvest Group” lub na adres poczty elektronicznej info@finvest.group.

Reklamacja powinna obejmować:

 • imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
 • adres zamieszkania zgłaszającego reklamację i adres poczty elektronicznej;
 • dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
 • wskazanie żądań zgłaszającego reklamację.

Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej na adres poczty elektronicznej – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usługodawca nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków, o których mowa w ustępie „Reklamacja powinna obejmować:” oraz nie zachował terminu, o którym mowa w ustępie powyżej.

Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Usługodawca.